Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4530863 giây)
Catching ourselves in the act : situated activity, interactive emergence, evolution, and human thought
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0262082462
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Catching ourselves in the act : situated activity, interactive emergence, evolution, and human thought
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9780262275262
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục