Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.649949 giây)
Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông - áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hìnhhoạt động tín dụng doanh nghiệp tai NH Nông nghiệp & PTNT VN - CN Bình Thuận giai đoạn 2012-2014
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102362 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon phân hủy sinh học và đề xuất các tiêu chí để đánh giá chất lượng túi nilon phân hủ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84753 Định dạng: PDF
Xây dựng công thức SMEDDES và S-SMEDDES mang Cyclosporine A với tá dược phối hợp tinh dầu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH TM & DV Minh Phương.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu trích ly dầu cây hoa cúc (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM RAMAT), phân tích thành phần hóa học, khảo sát tính kháng khuẩn và ứng dụng trong mỹ phẩm
Tác giả: Huỳnh Du Phong,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 661.806
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 148703 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục