Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3300043 giây)
Địa lý Đông Bắc Á: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (môi trường tự nhiên và các đặc điểm nhân văn kinh tế xã hội)
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2004
Ký hiệu phân loại: 915
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 140392 Định dạng: PDF
Nghiên cứu quy trình tạo sinh khối chủng Bacillus Subtilis
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

Truy cập nhanh danh mục