Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.2187783 giây)
Practices of an Agile Developer
Tác giả: Hunt Andy,
Thông tin xuất bản: kd : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 097451408X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12293 Định dạng: PDF
Pragmatic Unit Testing in C# with NUnit, Second Edition
Tác giả: Hunt Andy,
Thông tin xuất bản: USA : Pragmatic Bookshelf , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0977616673
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15606 Định dạng: PDF
Pragmatic thinking and learning : refactor your "wetware"
Tác giả: Hunt Andrew,
Thông tin xuất bản: Raleigh : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 1934356050
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137233 Định dạng: PDF
Pragmatic unit testing in Java with JUnit
Tác giả: Hunt Andrew,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 974514012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 104380 Định dạng: PDF
1
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục