Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7099737 giây)
Building the data warehouse
Tác giả: Inmon William H,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471081302
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12075 Định dạng: PDF
Building the data warehouse
Tác giả: H Inmon William,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0764599445
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13176 Định dạng: PDF
Business metadata : capturing enterprise knowledge
Tác giả: Inmon William H,
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 008055220X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục