Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3900077 giây)
Olive Germplasm - Italian Catalogue of Olive Varieties
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 9789535108849
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Technological Innovation in the Olive Oil Production Chain
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781839622366
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Olive Germplasm - The Olive Cultivation, Table Olive and Olive Oil Industry in Italy
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535108832
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Food Industry
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535109112
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục