Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.4530733 giây)
Interchange English for international communication 2
Tác giả: Richards Jack C,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.34
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Interchange English for international communication 3
Tác giả: Richards Jack C,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.34
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Interchange English for international communication 1
Tác giả: Richards Jack C,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Trẻ , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.34
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Richards Jack C,
Thông tin xuất bản: USA : Oxford University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 9780194384551
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 85231 Định dạng: PDF
Expanding tactics for listening
Tác giả: Jack C Richards,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 9780194384599
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 103853 Định dạng: RAR
The complete idiot's guide to child & adolescent psychology [electronic resource]
Tác giả: Westman Jack C,
Thông tin xuất bản: New York : Alpha Books , 2011
Ký hiệu phân loại: 155
ISBN: 1101507381
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 99094 Định dạng: PDF
Four Corners : Student's Book 2B
Tác giả: C Richards Jack,
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107675438
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Four Corners : Student's Book 2A
Tác giả: C Richards Jack,
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107661066
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 121214 Định dạng: PDF
Four Corners : Student's Book 4
Tác giả: C Richards Jack,
Thông tin xuất bản: Singapore : Cambridge University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107678187
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 121876 Định dạng: PDF
Four Corners : Student's Book 3B
Tác giả: C Richards Jack,
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Cambridge , 2013
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781107619692
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 132974 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục