Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3437033 giây)
Lý thuyết giá cả và sự vận dụng
Tác giả: Hirshleifer Jack,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1996
Ký hiệu phân loại: 330.153
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục