Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 92 kết quả (0.6999601 giây)
Guide to the successful thesis and dissertation : a handbook for students and faculty
Tác giả: Mauch James E,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 2003
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0824742885
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 71688 Định dạng: PDF
The fall of Buster Keaton :his films for M-G-M, educational pictures, and Columbia
Tác giả: Neibaur James L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780810876828
Bộ sưu tập: Tham khảo
Quản trị bán hàng
Tác giả: James M Comer,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1113 Định dạng: PDF
Forbes to the limits
Tác giả: James M Clash,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN: 0471210935
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Technology Blueprints : Technology Foundations for High Performance Companies
Tác giả: Butler James M,
Thông tin xuất bản: USA : Aspatore Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN: 1587623331
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16073 Định dạng: CHM
Weight watchers weight loss that lasts : break through the 10 big diet myths
Tác giả: Rippe James M,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 613.25
ISBN: 0471705284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16166 Định dạng: PDF
Molecular Electronics
Tác giả: Tour James M,
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 9812382690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16749 Định dạng: PDF
Stiquito Controlled! : Making A Truly Autonomous Robot
Tác giả: Conrad James M,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 9780471488828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The French New Towns
Ký hiệu phân loại: 301.36
ISBN: 9780801821042
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Rain Gods' Rebellion : The Cultural Basis of a Nahua Insurgency
Tác giả: Taggart James M,
Thông tin xuất bản: Louisville : University Press of Colorado , 2020
Ký hiệu phân loại: 972.48
ISBN: 9781607329565
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục