Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6250194 giây)
Focal Easy Guide to Maya 5 : For new users and professionals: For New Users and Professionals
Tác giả: Patnode Jason,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0240519523
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16978 Định dạng: PDF
Character modeling with maya and zbrush
Tác giả: Patnode Jason,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Elsevier , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 9780240520346
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 97573 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục