Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.6399786 giây)
How to Do Everything with Your Smartphone, Windows Mobile Edition
Tác giả: Rich Jason R,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Companies , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0072264357
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18091 Định dạng: PDF
The Unofficial Guide to Opening a Franchise
Tác giả: Rich Jason R,
Thông tin xuất bản: Indiana : WileyPublishing Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.8708
ISBN: 9780470089514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Brain storm [electronic resource] : tap into your creativity to generate awesome ideas and remarkable results
Tác giả: Rich Jason,
Thông tin xuất bản: Franklin Lakes NJ : Career Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0585469725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49091 Định dạng: CHM
iPad and iPhone tips and tricks [electronic resource]
Tác giả: Rich Jason,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que Pub , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN: 0132911426
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 81256 Định dạng: PDF
How to do everything. ICloud
Tác giả: Rich Jason,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Education , 2014
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 0071825118
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 157558 Định dạng: PDF
Memory and Technology [electronic resource] : How We Use Information in the Brain and the World
Tác giả: Finley Jason R,
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 9783319991696
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục