Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.6000621 giây)
C# 3.0 cookbook
Tác giả: Hilyard Jay,
Thông tin xuất bản: Beijing Cambridge Mass : OReilly , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 059651610X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 26002 Định dạng: PDF
General Henry Baxter, 7th Michigan Volunteer Infantry : a biography
Tác giả: Martin Jay C,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 355.0092 355.0092
ISBN: 9781476663395 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Auditing after Sarbanes-Oxley : illustrative cases
Tác giả: Thibodeau Jay C,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHilIIrwin , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 007352669X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47987 Định dạng: PDF
Auditing and accounting cases : investigating issues of fraud and professional ethics
Tác giả: Thibodeau Jay C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Irwin , 2011
Ký hiệu phân loại: 657.450973
ISBN: 0078110815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn học lập trình với C#, Làm việc với các Diagnostics, Deletgate, Event và các biểu thức : T.2
Tác giả: Hilyaro Jay,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Hướng dẫn học lập trình với C#, Cơ chế xử lý ngoại lệ xử lý các số, chuỗi và lớp . T.1
Tác giả: Hilyaro Jay,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Hướng dẫn học lập trình với C#, Xử lý các cơ chế phản xạ, lập trình mạng và vấn đề bảo mật : T.3
Tác giả: Hilyaro Jay,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Arthur Symons, Critic Among Critic : An Annotated Bibliography
Tác giả: Fox Jay,
Thông tin xuất bản: Greensboro NC : ELT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 016.8288
ISBN: 9780944318232
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Arthur Symons, Critic Among Critic An Annotated Bibliography
Tác giả: Fox Jay,
Thông tin xuất bản: Greensboro NC : ELT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 16.8288
ISBN: 0944318231
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Snort 2.0 intrusion detection [electronic resource]
Tác giả: Beale Jay,
Thông tin xuất bản: Rockland MA : Syngress , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1931836744
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136829 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục