Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6499482 giây)
Vehicle Dynamics: Theory and Application [electronic resource]
Tác giả: Jazar Reza N,
Ký hiệu phân loại: 629.23
ISBN: 9780387742441
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29472 Định dạng: PDF
Theory of Applied Robotics elektronisk ressurs : Kinematics, Dynamics, and Control
Tác giả: Jazar Reza N,
Thông tin xuất bản: Boston MA : SpringerVerlag US , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 9780387689647
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39003 Định dạng: PDF
Advanced dynamics : rigid body, multibody, and aerospace applications
Tác giả: Jazar Reza N,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0470398353
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65440 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục