Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2344159 giây)
Five constraints on predicting behavior
Tác giả: Kagan Jerome,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0262341344
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kinds come first : age, gender, class, and ethnicity give meaning to measures
Tác giả: Kagan Jerome,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 0262355043
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục