Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6700014 giây)
Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives
Tác giả: Xiaoming Jiang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN: 9789535133339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Types of Nonverbal Communication
Tác giả: Jiang Xiaoming,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9781839627057
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Multilingualism : Interdisciplinary Topics
Tác giả: Jiang Xiaoming,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2022
Ký hiệu phân loại: 306.446
ISBN: 9781839695179
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục