Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.6700064 giây)
Microsoft Windows XP : do amazing things
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735619832
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8085 Định dạng: CHM
Photoshop 7.0 for screen printers
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: Plano Tex : Wordware Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0443059861
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30068 Định dạng: PDF
Hardcore Windows XP [electronic resource] : the step-by-step guide to ultimate performance
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHillOsborne , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 007146963X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67557 Định dạng: PDF
How to do everything. iPad [electronic resource]
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0071748709
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79723 Định dạng: PDF
Microsoft Windows XP : do amazing things
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0735619832
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 81341 Định dạng: CHM
Windows Vista. Home networking [electronic resource]
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 81363 Định dạng: CHM
Exam Ref 70-688 : Supporting Windows 8.1
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: Redmond Washington : Microsoft Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 9780735684737
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 155207 Định dạng: PDF
Degunking Windows 7
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: New York : wMcGrawHill , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780071760058 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục