Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (1.4999556 giây)
Pro LINQ [electronic resource] : language integrated query in C# 2008
Tác giả: Rattz Joseph C,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30803 Định dạng: PDF
C#Builder kick start
Tác giả: Mayo Joseph,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Sams , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672325896
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 135978 Định dạng: PDF
C# 3.0 in a nutshell
Tác giả: Albahari Joseph,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0596527578
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38202 Định dạng: CHM
C# 6.0 in a nutshell : the definitive reference
Tác giả: Albahari Joseph,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1491927062
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
C# 4.0 in a nutshell [electronic resource]
Tác giả: Albahari Joseph,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly Media , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1449379621
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76124 Định dạng: PDF
C♯ 6.0 : pocket reference
Tác giả: Albahari Joseph,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1491927410
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
C# 5.0 in a nutshell [electronic resource]
Tác giả: Albahari Joseph,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79849 Định dạng: PDF
X86 assembly language and C fundamentals
Tác giả: Cavanagh Joseph,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Taylor Francis , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.136
ISBN: 9781466568242
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156120 Định dạng: PDF
C♯ 3.0 : with the .NET Framework 3.5 unleashed
Tác giả: Mayo Joseph,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Indiana : Sams , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.7882
ISBN: 0672329816
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 42520 Định dạng: PDF
C# 5.0 pocket reference [electronic resource]
Tác giả: Albahari Joseph,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79536 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục