Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.4219263 giây)
Economics
Tác giả: Stiglitz Joseph E,
Thông tin xuất bản: New York : WW Norton , 2006
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9780393926224
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95366 Định dạng: PDF
Foundation Analysis and Design
Tác giả: Joseph E Bowles,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 624.5
ISBN: 0071148116
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Excel for Scientists and Engineer : Numerical Methods
Tác giả: Billo E Joseph,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 620.002855369
ISBN: 9780471387343
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15728 Định dạng: PDF
Making globalization work
Tác giả: Stiglitz Joseph E,
Thông tin xuất bản: New York : WW Norton Co , 2006
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0393061221
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 88206 Định dạng: PDF
Globalization and its discontents
Tác giả: Stiglitz Joseph E,
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton , 2002
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0393051242
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95851 Định dạng: PDF
Economics of the public sector
Tác giả: Stiglitz Joseph E,
Thông tin xuất bản: New York : Norton Company , 2000
Ký hiệu phân loại: 336.73
ISBN: 9780393966510
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Excel for chemists : a comprehensive guide
Tác giả: Billo E Joseph,
Thông tin xuất bản: New York : WileyVCH , 2001
Ký hiệu phân loại: 542
ISBN: 0471394629
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 112384 Định dạng: PDF
Organizational behavior : integrating individuals, groups, and organizations
Tác giả: Champoux Joseph E,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2011
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780415804646 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 143601 Định dạng: PDF
A metaphoric mind :selected writings of Joseph Couture
Tác giả: Couture Joseph E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781926836522 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The clinician's handbook of natural medicine
Tác giả: Pizzorno Joseph E,
Thông tin xuất bản: St Louis Missouri : Elsevier , 2016
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 9780702055140
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 104758 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục