Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3438006 giây)
Business strategies for information technology management
Tác giả: Kangas Kalle,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.068
ISBN: 1931777454
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12173 Định dạng: CHM
Leading Change in a Complex World : Transdisciplinary Perspectives
Tác giả: Kangas Anni,
Thông tin xuất bản: Tampere : Tampere University Press , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789520308452
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Experimenting with Unconditional Basic Income : Lessons from the Finnish BI Experiment 2017-2018
Tác giả: Kangas Olli,
Ký hiệu phân loại: 362.582
ISBN: 9781839104855
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Decision Support for Forest Management [electronic resource]
Tác giả: Kangas Annika,
Ký hiệu phân loại: 577.3
ISBN: 9781402067877
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kierkegaard's instant : on beginnings
Tác giả: Kangas David J,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , c2007
Ký hiệu phân loại: 198.9
ISBN: 0253348595 (cloth)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Ecological engineering : principles and practice
Tác giả: Kangas Patrick C,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Lewis Publishers , 2004
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN: 1566705991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 102567 Định dạng: PDF
Decision Support for Forest Management [electronic resource]
Tác giả: Kangas Annika,
Ký hiệu phân loại: 577.3
ISBN: 9783319235226
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục