Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.5312511 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Kevin Jackson
Douglas Fairbanks and the American century
Thông tin xuất bản: Jackson :University Press of Mississippi
Ký hiệu phân loại: 791.43028092
ISBN: 9781628460063
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 156510 Năm XB: 2014 File: PDF
OpenStack cloud computing cookbook : over 100 recipes to successfully set up and manage your OpenStack cloud environment...
Tác giả: Kevin Jackson, ,
Thông tin xuất bản: Birmingham :Packt Publishing
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 1849517320
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79569 Năm XB: 2012 File: PDF
OpenStack cloud computing cookbook
Thông tin xuất bản: Birmingham :Packt Publishing
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781782167594
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 97551 Năm XB: 2013 File: PDF
OpenStack Cloud computing cookbook [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK :Packt Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781782174653
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 107156 Năm XB: 2015 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục