Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.8999913 giây)
Thí nghiệm máy điện
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 13516 Định dạng: RAR
Điện tử tương tự : Giáo trình thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ Đại học)
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9249 Định dạng: RAR
Mạch điện : Tài liệu thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19623 Định dạng: RAR
Kỹ thuật số : phần câu hỏi chuẩn bị ở nhà : tài liệu thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ đại học)
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10743 Định dạng: RAR
Truyền số liệu : Tài liệu thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19627 Định dạng: RAR
Kỹ thuật xung : thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.3815365
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19633 Định dạng: RAR
Tuyển tập công trình hội nghị khoa học sinh viên khoa Điện - Điện tử - Máy tính
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1020 Định dạng: PDF
Thiết kế, tối ưu, chế tạo và đánh giá cơ cấu giảm xóc dùng lưu chất điện - từ biến (Mr Damper) cho máy giặt cửa trước
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 620.37
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101892 Định dạng: PDF
Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao
Tác giả: Hồ Duy Khoa,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221300 Định dạng: PDF
Thiết bị giám sát trẻ em
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục