Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3593622 giây)
Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực vật và ứng dụng. tập 1
Tác giả: Hoàng Kiếm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.362
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Cơ sở đồ họa máy tính
Tác giả: Hoàng Kiếm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18758 Định dạng: PDF
Cơ sở đồ họa máy tính
Tác giả: Hoàng Kiếm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Cơ sở đồ họa máy tính
Tác giả: Hoàng Kiếm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình tin học đại cương A1
Tác giả: Hoàng Kiếm,
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

Truy cập nhanh danh mục