Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.6900025 giây)
Fuel Field Manual
Tác giả: Peyton Kim B,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 0071387862
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9306 Định dạng: RAR
Exercising influence workbook : a self-study guide
Tác giả: Barnes B Kim,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Pfeiffer , 2007
Ký hiệu phân loại: 153.85
ISBN: 0787984655
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Exercising influence : A guide for making things happen at work, at home, and in your community
Tác giả: Barnes B Kim,
Ký hiệu phân loại: 153.85
ISBN: 0787984639 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Foundations of object-oriented languages : types and semantics
Tác giả: Bruce Kim B,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass London : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 026202523X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29071 Định dạng: PDF
Hướng dẫn thực tập điện tử B
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Verfahren und Intention des Kombinatorischen in B. A. Pil'njaks "Ivan da Mar'ja"
Tác giả: Kim HeeSok,
Ký hiệu phân loại: 709
ISBN: 3876904536
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Verfahren und Intention des Kombinatorischen in B. A. Pil'njaks "Ivan da Mar'ja"
Tác giả: Kim HeeSok,
Ký hiệu phân loại: 709
ISBN: 9783954791903
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sex, Identity, Aesthetics : The Work of Tobin Siebers and Disability Studies
Tác giả: Kim Jina B,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 362.404
ISBN: 9780472038497
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Life stages and Native women : memory, teachings, and story medicine
Tác giả: Anderson Kim,
Thông tin xuất bản: Winnipeg : University of Manitoba Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 305.488973071
ISBN: 9780887554056 (PDF e-book)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bridge design for the civil and structural professional engineering exams
Tác giả: Kim Robert H,
Thông tin xuất bản: Belmont CA : Professional Publications , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.2
ISBN: 1888577711
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục