Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.5700012 giây)
Economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2013
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429251638
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106913 Định dạng: PDF
Essentials of economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2011
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429218290
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108313 Định dạng: PDF
Essentials of economics
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1429278501
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94430 Định dạng: PDF
Krugman's macroeconomics for AP
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2009
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 9781429257305
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108314 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục