Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.1562496 giây)
The Work of Communication : Relational Perspectives on Working and Organizing in Contemporary Capitalism
Tác giả: Kuhn Timothy,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9780367243067
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục