Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2956723 giây)
Socioeconomic and Environmental Implications of Agricultural Residue Burning [electronic resource] : A Case Study of Pun...
Tác giả: Kumar Parmod,
Ký hiệu phân loại: 306.3
ISBN: 9788132220145
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Socioeconomic and Environmental Implications of Agricultural Residue Burning: A Case Study of Punjab, India
Tác giả: Kumar Parmod,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9788132220145
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục