Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.0300362 giây)
Dân ca Sán Dìu và tục ngữ-câu đố người Dao ở Vĩnh Phúc
Tác giả: Lâm Quang Hùng
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Một số phong tục, tập quán người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc
Tác giả: Lâm Quang Hùng
Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 390.09597
 
Văn hóa truyền thống của người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc
Tác giả: Lâm Quang Hùng
Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc
Tác giả: Lâm Quang Hùng
Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.09597
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty điện lực Gò Vấp
Tác giả: Lâm Vĩnh Phong
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.812
 
Giám sát nhà thông minh qua Wifi
Tác giả: Trịnh Quang Lâm
TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu ký túc xá Dung Quất - Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu kí túc xá Dung Quất-Quãng Ngãi
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Nguyễn Khắc Thanh
HChính trị Hành chính: , 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.43
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại Công ty lưới điện cao thế miền Nam
Tác giả: Lâm Thụy Phương Thảo
TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.31422
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục