Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 76 kết quả (0.7499493 giây)
V.I.Lê-nin bàn về thanh niên
Tác giả: Lê Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư phường 5, quận 8, Tp.HCM, công suất 400m3/ ngày đêm.
Tác giả: Lê Thanh Hùng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84741 Định dạng: PDF
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 1- mô...
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2020
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786047923502
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 2- qu...
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2020
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786047924004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 3- đá...
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2020
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786047924011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Lê Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18937 Định dạng: PDF
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Lê Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế
Tác giả: Lê Văn Hùng,
Ký hiệu phân loại: 005.756
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giải tích mạng
Tác giả: Lê Kim Hùng,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45802 Định dạng: PDF
Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Ký hiệu phân loại: 650.0151954
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục