Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3999252 giây)
Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty CP Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ vận tải Quý Phát và một số vấn đề về quả...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhận biết chủ đề tài liệu dựa trên Wikipedia
Tác giả: Lê Hoàng Oanh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 025.04
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101414 Định dạng: PDF
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Thái VINA
Tác giả: Lê Thị Nga,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99481 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục