Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.5400105 giây)
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Quốc Tấn.
Tác giả: Lê Bảo Thoại,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và một số giải pháp cải thiện tình hình nhân sự và tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 "Tập trung tại nhà máy xi măng bình ph...
Tác giả: Lê Tiến Dũng,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Năng lượng Sáng Ban Mai.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu khả thi dự án trạm trộn bê tông Thương Phẩm.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Komax Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Phương,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

Truy cập nhanh danh mục