Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.4062355 giây)
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8779 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8779 Năm XB: 2005 Định dạng: RAR
Mạng máy tính : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8780 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Thiết kế Micromouse lập trình được
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 44469 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn)
Tác giả: Lê Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95307 Năm XB: 2014
Kiểm soát không lưu
Tác giả: Lê Văn Định,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.1366
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 109322 Năm XB: 2014 Định dạng: PDF
Nhận biết chủ đề tài liệu dựa trên Wikipedia
Tác giả: Lê Hoàng Oanh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 025.04
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101414 Năm XB: 2015 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục