Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7000025 giây)
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn ...
Tác giả: Lê Minh Duy Kha,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 113926 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục