Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7301579 giây)
Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon của sinh viên tại trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH) và đề xuất giải pháp th...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.7288
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120246 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục