Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.2812549 giây)
Pháp luật về hợp đồng lao động và tranh chấp hợp đồng lao động
Tác giả: Lê Thanh Tâm,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135736 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa về chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại chi cục thuế quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Thành Đại,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 121002 Định dạng: PDF
Tìm hiểu lôgich học
Tác giả: Lê Tử Thành,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1996
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Sức bền vật liệu- T.1
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn,
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật soạn thảo văn bản dùng cho sinh viên các trường đại học cao đẳng
Tác giả: Lê Xuân Soan,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2006
Ký hiệu phân loại: 652.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sức bền vật liệu . T.1
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6173 Định dạng: PDF
Thương lượng học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1999
Ký hiệu phân loại: 177.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Một số tình huống và bài tập môn logic học
Tác giả: Lê Duy Ninh,
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Logic-phi logic trong đời thường và trong pháp luật
Tác giả: Lê Duy Thịnh,
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Sức bền vật liệu . T2
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 497 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục