Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.3699972 giây)
Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn tại doanh nghịêp Mãn Thành
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 9159 Định dạng: PDF
Vật liệu xây dựng
Tác giả: Lê Thị Hạnh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94891 Định dạng: PDF
Vật liệu xây dựng
Tác giả: Lê Thị Hạnh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110086 Định dạng: PDF
Đồ án nền móng công trình
Tác giả: Lê Thị Hạnh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110102 Định dạng: PDF
Nền và móng công trình
Tác giả: Lê Thị Hạnh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 112051 Định dạng: PDF
Nền & móng công trình
Tác giả: Lê Thị Hạnh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119236 Định dạng: PDF
Nền và móng công trình
Tác giả: Lê Thị Hạnh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của quy trình nhập khẩu tại Công ty TNHH TM&DV Hà Long
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82095 Định dạng: PDF
Khảo sát quá trình tạo màng phủ ăn được alginate kháng oxy hóa ứng dụng trong bảo quản táo cắt tươi
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117003 Định dạng: PDF
Nghiên cứu khả thi dự án trạm trộn bê tông Thương Phẩm.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục