Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.6599965 giây)
Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2020
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786047029709
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản Hương Giang bằng mô hình hiếu khí thụ ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84774 Định dạng: PDF
Nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơri.
Tác giả: Lê Phúc Nguyên,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hóa của dịch chết tỏi tím (Allium sativum L)
Tác giả: Lê Ngọc Nhi,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 572
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về hoạt động chuyển giá tại Việt Nam
Tác giả: Lê Hoàng Thúy,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133057 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục