Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.8700006 giây)
Từ điển địa danh Trung Bộ. Quyển 2
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 915.9703
ISBN: 9786049028779
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Từ điển địa danh Trung Bộ. Quyển 1
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 915.9703
ISBN: 9786049028762
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam. Quyển 1
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 915.9703
ISBN: 9786045004142
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam. Quyển 2
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 915.9703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Địa danh học Việt Nam
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045003718
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Địa danh Việt Nam
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786049172786
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2011
Ký hiệu phân loại: 495.922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Từ điển địa danh Bắc Bộ . Quyển 2
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam , 2016
Ký hiệu phân loại: 915.9703
ISBN: 9786045373491
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Từ điển địa danh Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Trung Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại , 2011
Ký hiệu phân loại: 915.9703
ISBN: 9786049162701
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Văn xuôi nữ Trung Quốc cuối thế kỷ XX-đầu thế kỷ XXI
Ký hiệu phân loại: 895.1
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục