Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.7400025 giây)
Văn hóa biển miền Trung Việt Nam
Tác giả: Lê Văn Kỳ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027901
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Lễ hội nông nghiệp Việt Nam : lễ hội nông nghiệp Việt Nam, lễ hội nông nghiệp của người Bahnar
Tác giả: Lê Văn Kỳ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2012
Ký hiệu phân loại: 394.269
ISBN: 9786047001798
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Đất Bưởi ngàn xưa
Tác giả: Lê Văn Kỳ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045000465
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Tìm hiểu lễ thức vòng đời người ở Hà Nội
Tác giả: Lê Văn Kỳ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại , 2013
Ký hiệu phân loại: 395.209597
ISBN: 9786049305801
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
Tác giả: Lê Văn In,
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN: 9786047315154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn thông qua công tác thiết lập và thẩm định dự án tại công ty CP DV KHCN Sắc kỳ Hải Đăng
Tác giả: Lê Quốc Việt,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101469 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục