Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 200 kết quả (0.689995 giây)
Danh tiếng và bóng tối : tiểu thuyết
Tác giả: Lê Hoài Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2020
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786049949395
Bộ sưu tập: Văn học
Hành trình của người lính : Tập truyện
Tác giả: Lê Hoài Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2019
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786049778339
Bộ sưu tập: Văn học
Hạc hồng : tiểu thuyết
Tác giả: Lê Hoài Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2020
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786049949555
Bộ sưu tập: Văn học
Mỹ nhân nơi đồng cỏ : Tiểu thuyết
Tác giả: Lê Hoài Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn , 2020
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786049949562
Bộ sưu tập: Văn học
Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu
Tác giả: Lê Thành Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam , 2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045373606
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ẩm thực của người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Tác giả: Lê Thành Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học , 2019
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786049844843
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Công trình giao thông. Phần 2- Công trình cầu
Tác giả: Lê Văn Nam,
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dưới tán cây rừng : thơ
Tác giả: Lê Văn Vọng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2020
Ký hiệu phân loại: 895.9221
ISBN: 9786049949715
Bộ sưu tập: Văn học
Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hóa đương đại
Tác giả: Lê Văn Liêm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phong tục sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh của người Dao Tuyển : xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Tác giả: Lê Thành Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2014
Ký hiệu phân loại: 392.109597
ISBN: 9786045015155
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục