Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 61 kết quả (0.3593755 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Lê Văn Quốc
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Lê Văn Tề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Lao động - Xã hội
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19281 Năm XB: 2008
Giáo trình văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
Tác giả: Lê Văn In
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN: 9786047315154
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 92106 Năm XB: 2013
Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước
Tác giả: Lê Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa-Thông tin
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 140215 Năm XB: 2006 File: PDF
Tổng đài điện tử số EWSD (Siemens) phân hệ ngoại vi và chuyển mạch
Tác giả: Lê Văn Quốc
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2351 Năm XB: 2002
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020
Tác giả: Lê Văn Quốc
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98096 Năm XB: 2014 File: PDF
Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ
Tác giả: Lê Văn Tư
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 8402 Năm XB: 2004
Thiết kế cung cấp điện cho cao ốc văn phòng
Tác giả: Lê Quốc Đạt
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117144 Năm XB: 2017
Văn hóa văn minh và văn hóa truyền thống Hàn
Tác giả: Lê Quang Thiêm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 306.09519
ISBN: 9786047371952
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 147363 Năm XB: 2019
Văn xuôi nữ Trung Quốc cuối thế kỷ XX-đầu thế kỷ XXI
Tác giả: Trần Lê Hoa Tranh
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 895.1
ISBN: vie
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 131698 Năm XB: 2010
Thiết kế cao ốc văn phòng NEWCITY Q.2-TP.HCM
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 21316 Năm XB: 2009 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục