Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2000129 giây)
Neue Wege der Hochschulgovernance
Tác giả: Lüde Rolf von,
Thông tin xuất bản: : Hamburg University Press , 2010
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783937816739
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Auszeichnung und Aufforderung. Zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Hamburg an Prof. Dr. h. c. Dr. h. c. ...
Tác giả: Lüde Rolf von,
Thông tin xuất bản: Hamburg : Hamburg University Press , 2009
Ký hiệu phân loại:
ISBN: HUP.88
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục