Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1794 kết quả (0.5699972 giây)
Daughter of silk
Tác giả: Chaikin L L,
Thông tin xuất bản: Grand Rapids Mich : Zondervan , 2006
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 031026300X
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87248 Định dạng: PDF
Desert Rose / Linda Chaikin
Tác giả: Chaikin L L,
Thông tin xuất bản: Eugene Or : Harvest House Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 813
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 115196 Định dạng: PDF
Desert star
Tác giả: Chaikin L L,
Thông tin xuất bản: Eugene Or : Harvest House , 2004
Ký hiệu phân loại: 813
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 115197 Định dạng: PDF
Operational safety economics : a practical approach focused on the chemical and process industries
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN: 9781118871126
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146570 Định dạng: PDF
Renewable energy in power systems
Tác giả: Freris L L,
Thông tin xuất bản: Chichester UK : John Wiley Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.4
ISBN: 9780470017494 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 284339 Định dạng: PDF
Following the Cap-Figure in Majapahit Temple Reliefs
Tác giả: Kieven L,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2013
Ký hiệu phân loại: 294.537
ISBN: 9789004258655
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
IT Security : Risking the Corporation
Tác giả: McCarthy L,
Thông tin xuất bản: : PRENTICEHALL , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 013101112X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 10165 Định dạng: CHM
Web based energy information and control systems
Tác giả: L Barney,
Thông tin xuất bản: : Fairmont Press Boca Raton , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.26
ISBN: 0881735027
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11845 Định dạng: PDF
Creating an inclusive school
Tác giả: L Barney,
Ký hiệu phân loại: 371.9046
ISBN: 1416600493
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 11846 Định dạng: PDF
FISMA Certification and Accreditation Handbook
Tác giả: Taylor L,
Thông tin xuất bản: : Syngress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597491160
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 18057 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục