Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.5300003 giây)
QuickBooks 2014 for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 657.904202855369
ISBN: 9781118720059
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93968 Định dạng: EPUB
Quickbooks 2007 all-in-one desk reference for dummies [electronic resource] / tephen L. Nelson.
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81092 Định dạng: PDF
Quicken 2004 for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: NY : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.024
ISBN: 0764542346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8086 Định dạng: CHM
QuickBooks 2006 For Dummies (For Dummies (Computer/Tech))
Tác giả: L Nelson Stephen,
Thông tin xuất bản: : For Dummies , 2006
Ký hiệu phân loại: 657.9042
ISBN: 0764599542
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12843 Định dạng: PDF
QuickBooks® 2007 All-in-One Desk Reference For Dummies®
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.9042028553
ISBN: 9780470085516
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15713 Định dạng: PDF
Quickbooks 2005 for dummies / [electronic resource]
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 657.9042028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40839 Định dạng: PDF
Quickbooks 2009 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.9042028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40963 Định dạng: PDF
Microsoft Office Excel 2007 data analysis for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 9780470045992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 47000 Định dạng: PDF
QuickBooks Simple Start for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0764574620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 50857 Định dạng: PDF
QuickBooks 2012 for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Ký hiệu phân loại: 657.90420285536
ISBN: 1118091205
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76356 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục