Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3437323 giây)
Nonsense-mediated mrna decay in human disease : an approach for personalized medicine
Tác giả: Lejeune Fabrice,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Elsevier , 2016
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 9780128044681
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104672 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục