Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7000074 giây)
Powder Metallurgy - Fundamentals and Case Studies
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN: 9789535130536
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biomaterials in Regenerative Medicine
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 333.78
ISBN: 9789535137764
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Synthesis and Characterization of Biomedical Materials
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783036525228
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục