Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6299514 giây)
Applied software test automation
Tác giả: Li Kanglin,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0782143202
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7725 Định dạng: CHM
Effective GUI Test Automation : Developing an Automated GUI Testing Tool
Tác giả: Li Kanglin,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.437
ISBN: 9780782143515
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Effective Software Test Automation : Developing an Automated Software Testing Tool
Tác giả: Li Kanglin,
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9780782143201
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Effective GUI test automation [electronic resource] : developing an automated GUI testing tool
Tác giả: Li Kanglin,
Thông tin xuất bản: Alameda Calif : SYBEX , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.437
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 42462 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục