Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7099993 giây)
Human resource management analysis of FPT software company
Tác giả: Mach Phi Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101069 Định dạng: PDF
Entrepreneurship (Bmet 5103)
Tác giả: Mach Phi Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.421
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101252 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục