Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3749967 giây)
Lý thuyết quản trị kinh doanh : Giáo trình
Tác giả: Mai Văn Bưu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình tin học trong khoa học quản lý
Tác giả: Mai Văn Bưu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết quản trị kinh doanh : giáo trình
Tác giả: Mai Văn Bưu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

Truy cập nhanh danh mục