Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 67 kết quả (0.3300133 giây)
MacBook™ For Dummies®
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 047004859X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16409 Định dạng: PDF
Scanners For Dummies®, 2nd Edition
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.4
ISBN: 076456790X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16431 Định dạng: PDF
Steamboats and Sailors of the Great Lakes
Tác giả: Thompson Mark L,
Thông tin xuất bản: Detroit : Wayne State University Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 386.22436
ISBN: 0814338356
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Queen of the Lakes
Tác giả: Thompson Mark L,
Thông tin xuất bản: Detroit : Wayne State University Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 387.2
ISBN: 0814343376
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
PCs all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley Pub , c2003
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0764539418 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
iMac for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781119241546 (pbk)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Macs for seniors for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781119245506
Bộ sưu tập: Tham khảo
Scanners for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.62
ISBN: 076456790X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30392 Định dạng: PDF
Beginning Android 2 [electronic resource]
Tác giả: Murphy Mark L,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781430226307
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34509 Định dạng: PDF
Build your own PC do-it-yourself for dummies [electronic resource]
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3916
ISBN: 9780470196113
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34735 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục