Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.6500485 giây)
MacBook™ For Dummies®
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 047004859X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16409 Định dạng: PDF
Scanners For Dummies®, 2nd Edition
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.4
ISBN: 076456790X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16431 Định dạng: PDF
PCs all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley Pub , c2003
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0764539418 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
iMac for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781119241546 (pbk)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Macs for seniors for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781119245506
Bộ sưu tập: Tham khảo
Scanners for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.62
ISBN: 076456790X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30392 Định dạng: PDF
Build your own PC do-it-yourself for dummies [electronic resource]
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3916
ISBN: 9780470196113
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34735 Định dạng: PDF
Building a PC for dummies, 5th edition [electronic resource]
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.3916
ISBN: 0471767727
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41077 Định dạng: PDF
Build your own PC for dummies : do-it-yourself
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.3916
ISBN: 0470196114
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71762 Định dạng: PDF
CD & DVD recording for dummies
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0764559567
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76786 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục